Rampjaar 2014

Rampjaar 2014 · 02. maart 2019
Het jaar 2014 had voor ons een mooi jaar moeten zijn, een 40-jarig tandarts jubileum, maar werd uiteindelijk een rampjaar! Drie maanden na de viering van mijn jubileum deed de NZa een inval in m'n praktijk omdat ik drie voor mij totaal onbekende wetjes zou hebben overtreden. Niet eerst een belletje om te informeren wat er precies aan de hand was. Achteraf blijkt dat dus een illegale actie geweest te zijn van de NZa. Maar ja, wat doe je er nu nog aan. Illegaal of niet, je verandert er niets aan.