· 

NZa, smerig instituut dat niet van ophouden weet

Via, via ben ik erachter gekomen dat de NZa een smerig spel heeft gespeeld na de dood van Arthur Gotlieb en de wantoestanden die er hadden plaatsgevonden in 2014.

Op 22 januari 2014 pleegde Arthur Gotlieb zelfmoord.

In dat zelfde jaar kwamen er bij de NZa een aantal misstanden aan het licht.

In het management team werd toen een harde koers uitgedacht waarbij twee zorg instellingen de dupe zouden worden van deze situatie.

Ziekenhuizen en tandartsen, beiden verdienden te veel en een goede reden om de aandacht af te leiden van het gebeurde was om die twee beroepsgroepen eens flink aan te pakken.

Wat de tandartsen betreft moest van boven naar beneden Nederland dan maar even goed worden schoongeveegd.

Groningen was het eerst aan de beurt te beginnen bij tandarts Geertsema die de laatste jaren vaak ik het nieuws was geweest en toch de leeftijd van 70-jaar had bereikt en beter maar kon verdwijnen.

Het plan toen al van de NZa was om deze tandarts zo'n hoge boete te geven dat hij dat niet zou kunnen overleven, althans niet in Nederland.

Dat zou een leuke waarschuwing zijn voor alle tandartsen in Nederland.

Zonder inhoudelijk in te gaan op wat hij in z'n praktijk had gepresteerd was hij dus al bij voorbaat veroordeeld.

En inderdaad, wat de NZa voor ogen had gebeurde.

Geertsema werd veroordeeld tot het betalen van de hoogste boete (€200.000) in de geschiedenis hetgeen hij niet zou overleven. Bovendien hadden ze besloten een belastingambtenaar naar hem toe te sturen die ongetwijfeld wel het nodige zou kunnen vinden om het overleven nog zwaarder te maken; een leuk voorbeeld voor de tandartsen van de rest van Nederland om de macht van het NZa nog maar weer 'es aan te tonen.

En inderdaad het klopte allemaal precies.

Naar wat ik presteerde werd niet of amper gegeten en afgedaan met de dooddoener: "U heeft de wet overtreden".

Naar redelijkheid werd ook niet gekeken, ik moest gewoon gestopt worden en als voorbeeld dienen voor alle tandartsen van Nederland en het liefst moest ik flink boeten voor wat ik had gedaan.

Dat ik heel veel trouwe patiënten in m'n praktijk had die vertrouwen hadden in m'n wijze van werken werd niet meegewogen.

Alles staat eigenlijk heel duidelijk in het rapport van de NZa zoals dat is gepubliceerd en voor iedereen te lezen is.

Dankzij de stukjes die ik op deze site heb geschreven is de waarheid boven water gekomen en ik ben de duizenden mensen die intussen hebben gelezen wat ik heb geschreven dankbaar voor hun positieve reacties, inclusief de klokkenluiders die hebben kunnen bevestigen wat ik nu vandaag heb opgetekend.