Inleiding

Inleiding · 01. februari 2019
Het verhaal van een tandarts die na 43 jaar praktijk door een merkwaardig advies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde en een slordigheid van Advocaten Kantoor T. in Groningen z'n gehele praktijk is kwijtgeraakt.